Veilig, transparant, compatibiliteit

Veilig, transparant, compatibiliteit

Verklaring van de privacygegevens

Bij MiX Telematics kunt u erop vertrouwen dat wij uw privacy beschermen en respecteren.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (verordening (EU) 2016/679), biedt MiX Telematics transparantie over waar, wanneer en hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en aan wie het verstrekt is en verwerkt wordt.

"Persoonlijke informatie" betekent informatie met betrekking tot een identificeerbaar, levend, natuurlijke persoon en, waar van toepassing, met inbegrip van een identificeerbare rechtspersoon, maar beperkt zich niet tot:

 • informatie met betrekking tot ras, geslacht, zwangerschap, huwelijkse staat, nationaliteit, etnische of sociale afkomst, kleur, seksuele geaardheid, leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, welzijn, handicap, godsdienst, geweten, geloof, cultuur, taal en geboorte van de persoon; 
 • informatie met betrekking tot onderwijs of de medische, financiële, criminele geschiedenis of werkgelegenheid van de persoon; 
 • enig identificatienummer, symbool, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, locatie-informatie, online-id of andere specifieke opdracht van de persoon; 
 • biometrische gegevens van de persoon; 
 • de persoonlijke meningen, visies of voorkeuren van de persoon; 
 • correspondentie verstuurd door de persoon die impliciet of expliciet van persoonlijke of vertrouwelijke aard is of verdere correspondentie die de inhoud van de oorspronkelijke correspondentie zou onthullen; 
 • de visies of meningen van een andere persoon over de persoon; en 
 • de naam van de persoon als blijkt dat het met andere persoonlijke informatie met betrekking tot de persoon is of indien de bekendmaking van de naam zelf informatie over de persoon zou onthullen. 

Op wie is de MiX Telematics Group Data Privacy Policy van toepassing? 

Beleid en procedures met betrekking tot de Group Data Privacy Policy zijn van toepassing op alle bestuurders, werknemers, gebruikers en bijvoorbeeld dienstverleners, partners en dochterondernemingen van MiX Telematics Ltd. met inbegrip van alle regionale verkoopkantoren (dochterondernemingen) en het dealernetwerk. 

MiX Telematics streeft aan de GDPR te voldoen door:

 • Verwerken van persoonlijke informatie alleen waar het strikt noodzakelijk is voor legale zakelijke doeleinden; 
 • Het verzamelen van slechts de minimale persoonlijke informatie voor deze doeleinden en het niet verwerken van buitensporige persoonlijke informatie; 
 • Duidelijke voorlichting aan klanten over hoe hun persoonlijke informatie zal worden gebruikt en door wie; 
 • Alleen het verwerken van relevante en adequate persoonlijke informatie; 
 • Eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonlijke informatie; 
 • Persoonlijke informatie nauwkeurig bijhouden en, waar nodig en mogelijk, up to date houden; 
 • Persoonlijke informatie alleen behouden voor zolang het noodzakelijk is omwille van wettelijke of bestuursrechtelijke en/of voor legale zakelijke doeleinden; 
 • Het respecteren van de rechten van de betrokkenen ten aanzien van hun persoonlijke informatie, met inbegrip van hun recht op toegang tot de informatie; 
 • Alle persoonlijke informatie op een zo redelijk mogelijke manier veilig houden; 
 • Alleen persoonlijke informatie over de grenzen heen doorgeven in omstandigheden waar het voldoende kan worden beschermd en/of gerechtvaardigd is en/of overeengekomen en/of MiX Telematics toestemming heeft gekregen om dit te doen; 
 • Ontwikkelen en implementeren van een Privacy-beheerskader zodat het beleid, procedures en richtlijnen tot uitvoering gebracht kunnen worden; 
 • Het identificeren van interne en externe stakeholders waar het aangewend kan worden en het bepalen van de mate waarin deze belanghebbenden betrokken zijn bij het beheer van de persoonlijke informatie onder de zorg van MiX Telematics; 
 • Afzien van het gebruik van marketing praktijken die inbreuk maken op het recht op de persoonlijke levenssfeer; en 
 • Het identificeren van gebruikers met specifieke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de bescherming en het beheer van persoonlijke informatie. 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en up to date zijn. Dus controleer deze pagina af en toe om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. 

 

Afdrukken E-mail